The Forest Stewardship Council® (FSC®)

The Forest Stewardship Council® (FSC®) är en global, icke-vinstrivande organsiation som ägnar sig åt att främja ansvarsfull skogsförvaltning världen över. FSC definierar standarder baserat på övernskomna principer för ansvarsfull skogsskötsel som stöttas av miljömässiga, sociala och ekonomiska intressenter. För att lära dig mer besök www.fsc.org. Spana in våra FSC®-certifierade produkter.

 

FSC_C164121_Promotional_with_text_Portrait_BlackOnWhite_r_prsyzP.jpeg

Hållbarhetsrapport

Om Babyshop Group

Babyshop Group (nedan kallat BSG) bestående av Babyshop.com, Lekmer.se, Alexandalexa.com, Melijoe.com samt 6 fysiska butiker i Sverige och Norge är idag en ledande global omnikanalaktör med en årlig omsättning på över 100 miljoner Euro. I Jönköping har man byggt upp ett helt automatiserat lager bestående av 130,000 lådor och 120 robotar, som sedan juni 2020 drivs helt på förnybar energi. För närvarande har BSG kontor i Paris, London, Stockholm och Oslo. Inom BSG arbetar 50 olika nationaliteter varav 70% är kvinnor.

BSG är ett företag med hög entreprenörsanda som brinner för att skapa den bästa kundupplevelsen i enlighet med företagets ledord; Lead Not Follow, Own it, Simplify och One Family. Gruppen startades år 2006 av entreprenörerna och makarna Linn och Marcus Tagesson och innefattade då en enda domän; babyshop.se.

mceclip0.png

Hur arbetar BSG med hållbarhet?

Values.png

BSG har beslutat att jobba mot FN:s globala mål mot en hållbar utveckling och framtid https://sdgs.un.org/goals. Den interna Agenda2030-gruppen, bestående av managementrepresentanter från olika delar av företaget har gemensamt kommit överens om att satsa på mål som passar BGS och där de tror att BSG kan göra verklig skillnad.

actions.png

Vad har BSG för hållbarhetsinitiativ?

BSG:s huvudsakliga hållbarhetsinitiativ bygger på de av FN:s hållbara utvecklingsmål som den interna Agenda 2030-gruppen har valt som fokus.

Report.png

Hur arbetar BSG för att öka kundmedvetenhet till att köpa mer hållbara produkter?

För att kunder enklare ska kunna göra ett medvetet val har vi skapat vår Green Page. En sida fylld med produkter där du kan filtrera mellan olika hållbarhetskategorier. Alla hållbara produkter är markerade med ett grönt löv för att göra shoppingupplevelsen enklare. Idag uppfyller ca. 30% av sortimentet de kvalifikationer som krävs för att tilldelas det gröna lövet. Till år 2022 siktar vi på att ha ökat detta sortiment till minst 40%. År 2030 hoppas vi på att hela BSG:s sortiment ska uppfylla dessa hållbarhetskriterier. För att en produkt ska klassificeras för vår Green Page, enligt de krav vi har satt upp, måste den produceras på ett mer hållbart sätt jämfört med konventionella produkten och på så vis minimera påverkan på både människor och planeten. Detta kan till exempel vara genom att använda återvunnet material, förnybara resurser eller använda sig av en produktionsprocess där skadliga kemikalier har uteslutits. Det kan också vara produkter som har fått en hållbarhetscertifiering av en trovärdig tredje part.

Har ni hållbarhetskrav för era leverantörer?

Ja, vi har både miljökrav och sociala hållbarhetskrav för alla våra leverantörer. Leverantörerna måste åta sig att följa vårt kemikaliekontrakt som är uppsatt i enlighet med EU:s kemikalie- och säkerhetslagar. De måste även följa våra riktlinjer för kvalitet samt informera oss om sitt hållbarhetsarbete.

När det gäller våra egna varumärken har vi både ett större ansvar och inflytande på produktionen då vi har direktkontakt med fabrikerna och på så vis kan påverka hela processen. Vi har tagit fram en Code of Conduct som alla fabriker och leverantörer måste följa. Vi gör även regelbundna besök och granskningar tillsammans med externa samarbetspartners för att säkerhetsställa att alla våra krav uppfylls.

När det gäller våra externa varumärken delar vi ansvaret med leverantörerna när det handlar om hållbar utveckling. Vi jobbar kontinuerligt med att inspirera och utveckla hållbarhetsområdet för att kunna se förändring i alla delar av produktions- och leverantörskedjan.

Vi är även medlemmar i amfori BSCI som är en global organisation med målet att säkerställa öppen, etisk och hållbar handel. Det är av högsta prioritet att alla produkter som säljs via våra kanaler inte kommer från en produktion där barnarbete och tvångsarbete förekommer. Vi jobbar kontinuerligt med att försöka säkerställa en produktion där alla arbetare har rättvisa arbetsförhållanden. Vår ambition är att ständigt utöka vårt hållbara sortiment och vi kommer därför att styra våra inköp mot varumärken som kan tillhandahålla hållbara produkter.

Har ni några policyer kopplade till inköpsprocessen?

Ja, det har vi. Vi har i dialog med alla våra leverantörer kommunicerat vilka ämnen och material vi helt vill utesluta eller minska användningen av. Denna information finns till exempel tydligt specad i kontrakt och annan företagsinformation. Nedan kan du se några exempel på vilka ämnen och material det rör sig om:

PVC
BSG jobbar på att avveckla användande av PVC i majoriteten av våra produkter och hoppas att kunna erbjuda PVC-fria produkter inom en snar framtid. Däremot accepteras tre stycken produkttyper: bollar, dockor och uppblåsbara simprodukter / pooler. När en produkt innehåller PVC måste CAS-nummer och namnet på det mjukgörande ämnena som används rapporteras till BSG.

Fluorkolväten
Från och med 2020 köper BSG inte längre produkter som har behandlats med flourokarboner l (PFAS, PFOA, PFOS, PFC etc). Fluorkolväten tillsätts vanligtvis för att minska funktionellt slitage och göra skor vatten- och smutsavvisande. BSGs egen produktion är 100% flourokarbonfri i.

Päls
BSG har en pälsfri policy vilket innebär att alla våra produkter ska vara 100% fria från päls, angorapäls och mohair. Ull och dun accepteras om det finns “Responsible Wool Standard” certifiering, “Responsible Down Standard” certifiering eller om leverantören har påvisat detaljer från produktionen med bevis för att de endast använder etiska och ansvarsfulla leverantörer som en del av distributionskedja.

SVHC-ämnen
BSG fasar ut alla produkter som innehåller någon typ av SVHC-ämnen (mycket farliga ämnen enligt REACH).

Hur arbetar BSG hållbart när ni skickar produkter?

75% av alla BSG:s produkter får plats i det automatiserade lagret som drivs av 120 elrobotar. Beställningar som skickas från det automatiserade lagret förpackas i kartonger och papperspåsar. Robotarna optimerar lådornas storlekar vilket gör att väldigt lite eller ingen extra luft behöver transporteras. Sedan vi utvecklade denna automatiserade process har lådornas storlek minskat med i genomsnitt 25%, vilket har lett till lägre utsläpp och kostnader. Både lådornas och påsarnas papper är tillverkat av 70-100% återvunnet material och är 100% återvinningsbart. I slutet av 2020 övergick BSG även från plast till papperspåsar. Från 2021 och framåt kommer endast papperspåsar att användas för att minska användningen av engångsplast och plastavfall. Varor som inte får plats i det automatiserade lagret skickas vanligtvis i sin originalförpackning eller så ompackas den på lagret för att artikeln inte ska skadas under leveransen.

Vårt 43,000 m2 stora lager är placerat i södra Sverige och drivs av 100% förnybar energi.

Använder BSG tredjepartsföretag för att hantera returer?

Nej, returerna hanteras på vårt lager av BSG anställda. Generellt är mängden returer väldigt låg - 9% jämfört med vuxenmode som ligger på 40-60%. Detta är såklart något som vi kontinuerligt övervakar och försöker förbättra genom att förmedla bättre information till våra kunder.

Hur arbetar ni med jämställdhet och mångfald på BSG?

Jämställdhet och mångfald är två frågor som BSG jobbat med kontinuerligt under åren. När en första mätning gjordes 2019 visade den att över 50 nationaliteter jobbar inom gruppen. Från och med 2021 har gruppen en kvinnlig VD och majoriteten av ledamöterna i styrelsen är kvinnor. BSG har även haft en kvinnlig styrelseordförande sedan 2018.

Ambitionen genom att anamma FN:s hållbarhetsmål nummer fem är att inget kön ska representera mer än 60% av företaget. Detta gäller bolaget i stort, styrelse, ledningsgrupp, chefer, enskilda team och avdelningar etc. mceclip1.png
gender2.png

Våra samarbetspartners

Barncancerfonden

Barncancerfonden bildades under 1980-talet då femårsöverlevnaden i snitt på cancerdrabbade barn bara var 50%. Idag är femårsöverlevnadssnittet 85% vilket är en stor förbättring, men vi hoppas att tillsammans med dig kunna bidra till att förutsättningar blir ännu bättre. En donation till BCF bidrar bland annat till forskning likväl som råd och stöd för drabbade familjer. För varje donation ökar förutsättningarna att fler barn överlever cancer.

Cancer är idag fortfarande den vanligaste dödsorsaken för barn i Sverige mellan 1–14 år. Babyshop Group har stöttat BCF sedan 2010. I enlighet med vad vi står för vill vi uppmuntra dig till att vara med i kampen mot barncancer och donera en gåva. Varje donation gör skillnad.

Vill du läsa mer om hur din gåva används så kan du göra det här: https://www.barncancerfonden.se/jag-vill-bidra/sa-anvands-din-gava/

 

Speditörer

Airmee

Airmees leveranser är till största del helt fossilfria. 97% av alla paket levereras helt fossilfritt varav 40% levereras med elbil eller cykel, allt för att minimera klimatpåverkan och skadliga ljudnivåer. Airmee har varit 100% fossilfria sedan 2022. Utöver de förbättringar Airmee gör för att minimera utsläppen så klimatkompenserar de även för 100% av verksamheten!

 

Bring

Brings miljömål är att bli helt fossilfria i transporter och byggnader till år 2025. Redan nu levererar Bring fossilfria hem, bud och paketleveranser från sina terminaler i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping vilket innebär att mottagare på 345 orter i Sverige nås av fossilfria leveranser. Bring arbetar även med att ställa om till eldrift och kommer bland annat i 2022 börja trafikera vissa linjesträckor med eldrivna tunga lastbilar.

 

Instabox

Instabox leveranser görs med HVO100 eller el från förnybara källor. Eftersom Instabox äger hela transportkedjan med egna anställda och bilar så mäts bränsleförbrukning i 100% av transporterna, inklusive de installations- och servicebilar som används. Det leder till att de kan kontrollera och säkerställa att Instabox är miljövänligt hela vägen från Babyshops lager fram till skåpen. Instabox fokuserar på att utöka andelen elbilar och cyklar som används i leveranserna och klimatkompenserar för 110% av verksamhetens utsläpp.

 

Posti

Posti är fast beslutna att minska de egna utsläppen till noll och transportera fossilfritt 2030. År 2020 minskade Posti sina absoluta utsläpp med 14 procent, vilket ledde till vinsten i den internationella World Sustainability Awards-tävlingen i kategorin ”utsläppsminskning”. Målet är utsläppsfri logistik.

Posti transporterar redan fler än 10 miljoner paket om året med helt fossilfria förnybara bränslen och når cirka 40 procent av hushållen med el i basdistribution. I tung trafik använder Posti Finlands största flotta med lastbilar som använder förnybar biogas. All el som används är 100% förnybar.

I framtiden kommer bolaget att investera ännu mer i el. I Helsingfors går alla hemleveranser av paket på 100% el, och inom en snar framtid kommer tjänsten att expandera.