Viktigt varningsmeddelande på grund av fallrisk

Tornö Skötbord, svart

Artikelnummer: L-8001554-0000

Vi har upptäckt att det finns brister i kvalitén på produkter sålda mellan augusti 2016 och augusti 2018. Bristen som har uppdagats är att i vissa fall så har tyget i sömmarna på själva ligg-delen har börjat gå isär för att sedan släppa i kanten efter långvarig användning.

Om du är osäker på om din produkt kan vara påverkat av detta kvalitetsproblem så kan du kolla serienumret som sitter på en silvrig etikett på ett av benen. Serienumret ska se ut som nedan där det rödmarkerade är tillverkningsåret.

SERIE NR: 1553410XXXXXX2017XXXXXX

Är produkten tillverkad innan 2018 (2017 eller tidigare) så behöver skötbordet kontrolleras.

 

Då detta tyg är en del av den bärande konstruktionen är det viktigt att du kontrollerar sömmarna på ditt skötbord noggrant. Om du ser tecken på att tyget börjar gå isär så vill vi gärna skicka dig ett nytt då det finns en risk att barnet glider av skötbordet och skadar sig ifall det går så långt att kanten släpper. Tyget som skickas ut kan lätt monteras på produkten på samma sätt som det tidigare tyget.

Vi ber dig då att kassera det gamla tyget och att vänligen skicka ett mejl med följande information:

Namn
Adress
Telefonnummer

 Till: Reservdelar@babyshop.se

Så skickar vi ett nytt tyg utan kostnad. Om du har vidare frågor så kontakta återförsäljarens kundtjänst.

Babyshop: + 46 (10) 7502423

Vi tackar dig för ditt samarbete och ber om ursäkt för alla olägenheter.