Allmänna Villkor

Om Babyshop

Babyshop Sthlm Holding AB

org. nr: 556699-1542

Skeppargatan 65

114 59 Stockholm

E-post: kundservice@babyshop.se

Telefon: 010-7502423

www.babyshop.se

 

1. Avtal 

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Babyshops Integritetspolicy.

Ett avtal om köp ingås först när Babyshop bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit leveransbekräftelse från Babyshop per e-post. Babyshop uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Babyshops kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Babyshop. Om beställningen återkallas så kommer Babyshop att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 

2. Ångerrätt

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Babyshop detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Ångerrätten gäller inte på varor med bruten försegling eller som saknar prislapp/märkeslapp. Av hälso- och hygienskäl kan inte underkläder, nappar, nappflaskor, amningsinlägg och håraccessoarer återlämnas. Undantag görs på returer av amningsbehå om man har provat med amningsinlägg och badkläder om de har testats över underkläder. På grund av säkerhetsskäl gäller ångerrätten inte heller på monterade barnvagnar och bilbarnstolar.

 

Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

 

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

 

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande till Babyshop. Kunden ska ange sitt namn sin adress och annan relevant information t.ex. ordernummer fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram. Blanketten finner du genom att klicka här.

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Babyshop. Varan ska skickas väl emballerad i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Babyshop enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen.

 

När Kunden ångrar sitt köp betalar Babyshop tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Babyshop erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. 

Babyshop betalar snarast tillbaka beloppet dock senast inom 14 dagar från och med det datum Babyshop tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Babyshop får dock vänta med återbetalningen tills Babyshop tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har skickats tillbaka t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

3. Garanti och reklamation

Vissa av Babyshops varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende såsom ombyggnation uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Babyshop så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

 

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Babyshop att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Babyshop strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Babyshop mottagit reklamationen men det kan ta längre tid beroende på varans art. Babyshop förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Babyshop riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 

4. Friskskrivning

Babyshop reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild och skrivfel på webbplatsen. Exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Babyshop har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende funktioner eller ursprung. Babyshop ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från en tredje part.

 

5. Betalningslösningar

Vi accepterar American Express, MasterCard- eller Visa-symbolen.
Du kan behöva verifiera din kortbetalning med 3D Secure innan köpet genomförs. Din bank kan berätta mer om 3D Secure och hur du verifierar dig.

Krypterade transaktioner för din säkerhet
Babyshop garanterar att dina uppgifter är helt säkra hos oss. All information skickas krypterat för att garantera fullständig säkerhet för all känslig information.

Debitering när din beställning skickas
Om korttransaktionen godkänns kommer beloppet omedelbart reserveras och du får en orderbekräftelse skickad till din e-postadress. Du kommer därefter bli debiterad när varorna skickats.
Er beställning makuleras om er korttransaktion misslyckas.

Klarna
Med Klarna erbjuder vi dig att betala din order först när du mottagit din beställning. En perfekt service som tillåter dig att kontrollera varorna innan du betalar för dem. Fakturan skickas till din angivna mailadress så fort försändelsen har lämnat vårt lager. Betalningstid är 14 dagar.

6. Force Majeure

Babyshop ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Babyshop inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt krig eldsvåda blixtnedslag terroristattack ändrad myndighetsbestämmelse tekniska problem fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Babyshop Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Babyshop rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

7. Ändringar av Villkoren

Babyshop förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen) alternativt 30 dagar efter att Babyshop har informerat Kunden om ändringarna. Babyshop rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 

8. Tillämplig lag och tvist

8.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Babyshops kundtjänst.

8.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Babyshops kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Babyshops beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Postadress ARN:
ARN
Box 174
10123 Stockholm

8.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

Jag har lagt en beställning till Åland, är momsen inräknad?

Priserna på produkterna inkluderar inte moms när du gör en beställning till Åland. Du betalar istället moms när du hämtar ut ditt paket.

Prismatch

Hos oss på Babyshop.se hittar du marknadens bredaste sortiment av barnmode och barnprodukter från världens främsta designers och varumärken. För oss är det viktigt att göra allt vi kan för att erbjuda dig som kund trygghet när du handlar hos oss, en del av det är att ge dig de bästa priserna. Vi erbjuder därför prismatchning som innebär att om produkten du köpt har ett lägre pris inom 14 dagar från att du lagt din order, så betalar vi tillbaka mellanskillnaden. Vi prismatchar bara mot vår egen hemsida. 

 

Förutsättningarna för att prismatchningen ska gälla är följande:

• Prismatchningen gäller i 14 dagar efter du genomfört ditt köp på babyshop.se 

• Produkten du önskar prismatcha ska vara av exakt samma märke, årsmodell, färg, storlek, specifikationer och kan köpas på samma villkor som den du jämför med.

• Prismatchning gäller endast totalbeloppet, dvs, när fraktkostnader och andra eventuella expedieringskostnader är inräknade. 

• Produkten måste finnas i lager hos oss och kunna levereras per omgående.

• Prismatchningen gäller inte när du köpt en vara på kampanj exempelvis 3 för 2 eller 20% på alla varor.

• Prismatchningen kan inte kombineras med andra rabattkoder.

• Prismatchningen gäller endast vid köp för privat bruk, och inte för återförsäljning.

 

Om ovanstående punkter är uppfyllda och du önskar åberopa prismatchningen , vänligen kontakta oss via vårt webbformulär här med följande information:

• Skärmdump av produkt med det lägre priset.

 

 

Har ni förlossningsgaranti?

Babyshop har förlossningsgaranti på alla babyprodukter. Garantin innebär att ni har rätt att returnera produkterna om graviditeten eller förlossningen inte skulle gå som planerat.

Garantin gäller upp till fyra veckor efter förlossningsdatumet. Vid tillämpande av förlossningsgarantin ska produkterna vara oanvända och returneras i originalförpackningarna, du ska även kunna uppvisa ett läkarintyg.

Integritetspolicy

1. Allmänt

Babyshop värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Nedan följer vår policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) som fastställer hur Babyshop Sthlm Holding AB, org. nr 556699-1542, BOX 29098, 100 52 Stockholm, Sverige, mydata@babyshop.se(“Babyshop/vi”) använder, bearbetar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när Babyshop tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Babyshop.

Delar av Integritetspolicyn är också tillämplig för behandling av personuppgifter avseende personer som samtyckt till anpassade marknadsföringstjänster  (”Prenumerant”).

 

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Babyshop är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Per post: Babyshop Sthlm Holding AB, BOX 29098, 100 52 Stockholm

Tel: 010 750 24 23

E-post: mydata@babyshop.se

 

Babyshop avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (bl.a. Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016).

 

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

Som kund hos Babyshop behandlar vi personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Babyshops hemsida, använder dig av Babyshops support, besöker Babyshops hemsida eller på annat sätt har kontakt med Babyshop. De ändamål som ligger till grund för Babyshops behandling av personuppgifter anges i avsnitt 5.

Som Prenumerant hos Babyshop behandlar vi personuppgifter om dig. Samtliga personuppgifter specificeras i avsnitt 4.

Babyshop samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjepartstjänster som Klarna för adressuppdatering.

 

4. Sammanställning av personuppgiftshantering

Ändamål Åtaganden i samband med beställning/köp
Rättslig grund

Fullgörande av avtal

Behandling av personuppgifter krävs för Babyshops fullgörande av åtaganden i samband med beställning/köp. Avsaknad av personuppgifter innebär att Babyshop inte kan fullgöra sina åtaganden och kan tvingas neka köpet.

Kategorier av personuppgifter

Namn

Personnummer

Adress

E-post

Telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Kreditupplysningar

Information om köp

Typ av behandling

Leverans (inklusive kontakt i samband med leveransen)

Identifikation

Betalningshantering (inklusive eventuellt inhämtande av kreditupplysning samt analys av möjliga betallösningar)

Hantering av reklamations- och garantiärenden

Automatiserat beslutsfattande Nej
Lagringstid Fullgörelse av köpeavtal (inklusive leverans och betalning) och 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden

 

Ändamål Fullgöra Babyshops rättsliga förpliktelser
Rättslig grund

Lagstadgat krav

Behandling av personuppgifter krävs enligt lag. Avsaknad av personuppgifter innebär att Babyshop inte kan efterleva rättsliga skyldigheter och kan tvingas neka köpet.

Kategorier av personuppgifter

Namn

Personnummer

Adress

E-post

Telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Kreditupplysningar

Information om köp

Information om eventuella fel/klagomål

Typ av behandling Hantering nödvändig för att uppfylla Babyshops rättsliga förpliktelser enligt lag, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen och reglerna om produktansvar och produktsäkerhet)
Automatiserat beslutsfattande Nej
Lagringstid I enlighet med lagstadgade krav

 

Ändamål Marknadsföring & segmenterad marknadsföring av Babyshops varor via email, telefon eller SMS/MMS
Rättslig grund

Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Babyshops berättigade intresse av viss marknadsföring.

Kategorier av personuppgifter

Namn

Ålder

Kön

Adress

E-post

Telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Köphistorik

Köp- och användargenererade data

Typ av behandling

Utskick av nyhetsbrev med information och erbjudanden

Förenkla användning av Babyshops tjänster (t.ex. genom att spara favoriter och på så vis underlätta framtida köp eller påminna dig om varor som glömts i den digitala varukorgen)

Personlig kommunikation baserad på ditt beteende via Babyshops medier

Automatiserat beslutsfattande Nej
Lagringstid Fullgörelse av köpeavtal (inklusive leverans och betalning) och 36 månader därefter i syfte att ge fler erbjudanden från Babyshop

 

Ändamål Individanpassade erbjudanden samt riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS
Rättslig grund

Samtycke

Behandling sker efter inhämtande av samtycke till viss anpassad marknadsföring.

Kategorier av personuppgifter

Namn

Ålder

Kön

Adress

E-post

Telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Köphistorik

Köp- och användargenererade data

Angivna kundval avseende kommunikationskanaler.

Typ av behandling

Personligt anpassad marknadsföring (t.ex. relevanta produktrekommendationer, presentation av specifika förmåner och erbjudanden och andra liknande åtgärder)

Analys av dina personuppgifter görs på individnivå. Analysen ligger till grund för Babyshops kommunikation med dig och de erbjudanden, förmåner och information som skickas till dig

Automatiserat beslutsfattande Ja
Lagringstid Tills samtycket återkallas

 

Ändamål Hantera kundserviceärenden
Rättslig grund

Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och Babyshops berättigade intresse av kundservice.

Kategorier av personuppgifter

Namn

Adress

E-post

Telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Köphistorik

Korrespondens

Eventuella fel/klagomål

Typ av behandling

Kommunikation och besvarande av eventuella spörsmål till vår kundtjänst

Identifiering och utredning av eventuella klagomål och supportärenden

Automatiserat beslutsfattande Nej
Lagringstid Tills ärendet är avslutat

 

Ändamål Genomförande och hantering av tävlingar och/eller event
Rättslig grund

Samtycke

Behandling sker efter inhämtande av samtycke till behandling av personuppgifter för hantering av tävlingar och/eller event.

Kategorier av personuppgifter

Namn

Personnummer

Adress

E-post

Telefonnummer

Information om tävlingsbidrag

Information om eventutvärderingar

Typ av behandling

Kontakt innan och efter tävlingar eller event där du har deltagit (t.ex. anmälningar, frågor eller utvärderingar)

Identifiering

Val av vinnare

Förmedling av eventuella vinster

Automatiserat beslutsfattande Nej
Lagringstid Under tiden tävlingen/eventen och moment därtill pågår

 

Ändamål Utvärdering, utveckling och förbättring Babyshops tjänster, produkter och system
Rättslig grund

Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och Babyshops berättigade intresse av utvärdering, utveckling och förbättring av Babyshops tjänster, produkter och system.

Kategorier av personuppgifter

Ålder

Kön

Hemsäte

Korrespondens/feedback om Babyshops produkter

Köp- och användargenererade data

Tekniska data (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform)

Information om din integration med Babyshop

Typ av behandling

Anpassning av tjänster

Framtagande av underlag för förbättring av varu- och logistikflöden (t.ex. prognostisering av inköp, lager och leveranser)

Framtagande av underlag utveckling och förbättring av Babyshops varusortiment

Framtagande av underlag för att utveckling och förbättring av Babyshops resurseffektivitet

Framtagande av underlag för planering av etableringar

Erbjuda möjlighet att påverka varusortiment

Framtagande av underlag för att förbättring och utveckling av IT-system  

Analyser av personuppgifter görs genom en segmentering av kunder och görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierad eller pseudonymiserad data

Automatiserat beslutsfattande Nej
Lagringstid 36 månader från insamlandet

 

Ändamål Förhindra, förebygga och utreda brott mot Babyshop samt förhindra missbruk av Babyshops tjänster
Rättslig grund

Lagstadgat krav och berättigat intresse

1) Behandling av personuppgifter vid lagstadgat krav.

2) Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och Babyshops berättigade intresse av att förhindra, förebygga och utreda brott samt förhindra missbruk av Babyshops tjänster.

Kategorier av personuppgifter

Personnummer

Videoinspelningar från kamerabevakning

Köp- och användargenererade data

Tekniska data (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform)

Information om din integration med Babyshop

Typ av behandling

Förhindra och utreda eventuella bedrägerier/lagöverträdelser

Förhindra av trakasserier, skräppostutskick, phising, eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller Babyshops villkor

Skydd och förbättring av IT-miljö

Automatiserat beslutsfattande Nej
Lagringstid 36 månader från insamlandet

 

Ändamål Administration av kundprofil
Rättslig grund

Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och Babyshops berättigade intresse av att administrera din kundprofil och underlätta för dig att nyttja dina rättigheter till ändring, radering, begränsning av lagrade personuppgifter samt dataportabilitet.

Kategorier av personuppgifter

Namn

Personnummer

Adress

E-post

Telefonnummer

Betalningshistorik

Betalningsuppgifter

Kreditupplysningar

Information om köp

Användarnamn och lösenord

Inställningar avseende din profil och dina personliga val

Typ av behandling

Möjliggöra inloggning

Säkerställa identitet

Ge dig möjlighet att ändra, radera och begränsa lagring av personuppgifter

Säkerställa korrekta och uppdaterade personuppgifter

Erbjuda tillgång till köp- och betalningshistorik

Hantering av dina kundval

Automatiserat beslutsfattande Nej
Lagringstid 36 månader från insamlandet

 

När Babyshop behandlar personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har vi bedömt att vårt intresse av behandla personuppgifterna väger tyngre än det integritetsintrång som behandlingen kan innebära, dels för att behandlingen är begränsad samt att den registrerade kan kontakta Babyshop och när som helst få sina uppgifter raderade. Babyshop behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan ditt samtycke.

 

När Babyshop behandlar personuppgifter med stöd av samtycke från dig måste ditt samtycke vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Om du har gett ditt samtycke till Babyshop har du rätt att när som helst återkalla det.

 

5. Profilering

För Prenumeranter kan Babyshop komma att behandla personuppgifter genom profilering. Sådan profilering sker med stöd av samtycke från dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Profilering innebär att vi analyserar information om hur du använder vår hemsida, vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, om du eventuellt har anmält dig till något av våra event samt information om ditt kontoinnehav. Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

Du äger rätt att närsomhelst invända mot sådan profilering. Eventuell invändning skickas till mydata@babyshop.se. När Babyshop har mottagit din anmälan kommer vi upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

 

6. Tillgång till lagrade personuppgifter

Babyshop kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som Babyshop samt till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan. Våra samarbetspartners är: Panagora, Daniel Jernström, QlickView, Element Logic, PerfectIT, Unifaun, Posti, PostNord, UPS, Shipwallet, Hörby Bruk, Captech, Leggodt, Pragma, NSH Nordic, Zendesk, Xcally, Relation Desk, Netigate, PayPal, Nets/DIBS, Trustly, Klarna, Customer Value, Rule, Preglife, Google, Forward3D, Lifeler, Nosto, TradeDoubler, Criteo, Facebook, Hojtar, Sitegainer, Disqus, Yandex, vk.com, Sogou, Baidu, Microsoft, Naver, Affiliate Window, CrazyEgg, Datafeedwatch, Wordpress, Relex, Redeal och Veinteractive.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål som bedrivs av tredje part utanför Babyshop Group-koncernen och våra samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Babyshop kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Babyshops rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Babyshop strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). De överföringar som sker görs till USA, för Google Analytics (analys) och Zendesk (kundtjänst). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och personer som omfattas av överföringen kommer underrättas.

 

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all kortinformation i krypterad form. Detta innebär att kortinformationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som utvecklades av kortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB. Detta innebär att säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll.

Babyshop kan låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte på beställning av oss för att marknadsföra våra produkter och tjänster, men vi kommer aldrig låta en tredje part använda dina personuppgifter för att bedriva egen marknadsföring gentemot dig.

 

8. Vilka är dina rättigheter?

Babyshop kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter Babyshop behandlar om dig. Du kan närsomhelst utnyttja denna rätt genom en skriftligt undertecknad ansökan.

2. Rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att Babyshop utan onödigt dröjsmål rättar felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Babyshop måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om dina personuppgifter finns lagrade hos Babyshop har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra vissa av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

När Babyshops personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot denna. Vid en invändning fortsätter Babyshop endast behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Babyshop behandlar inte dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Eventuell invändning skickas till mydata@babyshop.se. Om du har lämnat samtycke till Babyshop att lagra och använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring. Ett eventuellt återkallande av samtycke skickas till mydata@babyshop.se.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

 

9. Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din onlineupplevelse. Du hittar mer information om detta i vår cookiepolicy. Babyshop använder bland annat Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

 

10. Eventuella ändringar av Babyshops integritetspolicy

Babyshop förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicyn väsentligen ändras kommer Babyshop att med rimlig varsel kommunicera detta på sin hemsida och/eller genom mailutskick till dig.

 

11. Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

 

Vår kontaktinformation är:

Babyshop Sthlm Holding AB

BOX 29098

100 52 Stockholm

Sverige

Telefon: 010 750 24 23

E-post: mydata@babyshop.se

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 556699-1542

Jag är under 18 år, kan jag handla då?

Om du är under 18 år så måste du ha målsmans tillstånd för att kunna beställa hos oss.

Behöver jag betala skatt/ importavgift?

Vi skickar alla beställningar från EU. Skatter och avgifter kan tillkomma om man lägger en beställning till ett land som ligger utanför EU. Vi rekommenderar alltid att kontrollera med det lokala tullkontoret för mer information.

Kan jag handla Tax Free?

Vi erbjuder inte Tax Free.

Använder ni er av cookies? Och vad är cookies?

Hur avregistrerar jag mig ifrån era nyhetsbrev?

Du som prenumererar på våra kommersiella nyhetsbrev kan när som helst välja att avregistrera dig via den länk du finner längst ner i varje nyhetsbrev.